Inspirasjon

Kurs og mennesker som har vært viktige for min åndelige utvikling.

• Reiki I (2003) og Reiki II. 2004.
• Mediumutviklings kurs med Morten Eriksen. 2006.
• Mediumutviklingskurs med Marion Dampier-Jeans (2006,2007)
• Sommerskole i Danmark med Marion Dampier –Jeans. 2009.
• Mediumutviklingskurs med Marry-Ann Gimre. 2009, 2009, 2010.
• Mediumutvikling med Kim Are Stende. 2010.
• Mediumutvikling med Anders Kvarme. 2010.
• Spirituell healing med Kim Are Stende. 2010.
• Kurs i "healing og mediumutvikling" med Kim Are Stende. 2011.
• Kurs i fysisk mediumskap med Carol Ellis og Neil Leeson. 2011.
• Kurs i fysisk mediumskap med Kim Are Stende. 2012.
• Mediumutvikling, med Colin Fry. 2012.
• Krystallhealing, med Kim Are Stende. 2012.
• Kurs i mediumutvikling, viderekomne, med Kim Are Stende, 2013.
• Kurs: Dream Journey med Lilli Bendriss, 2013.
• Healingkurs med Zarazustra, 2013.
• Trommebeyggerkurs med Cato Nystad, 2013

Alle har på sin måte bidratt med å støtte, gi meg et dytt, eller gitt meg erfaringer og lærdom innen det åndelige. Tusen hjertelig takk!

Mennesker som har betydd mye for meg i min åndelige utvikling:
Irene Haugen, Toril Johnsen, Anders Kvarme, Gullvald Kløvning, Knut Sørli, Morten Eriksen, Marion Dampier-Jeans, Marry-Ann Gimre, Kim Are Stende, Inger Anne Krogstad
og Linda Lund.